การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด ขอให้นิสิตที่เข้าอยู่หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓
และหอพักเทา-ทอง ๔ ในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดำเนินการ
ตามประกาศที่แนบท้ายนี้
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:53
เอกสารแนบ    1463381325_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 16 พ.ค. 59
รูปภาพแนบ