ประกาศรับสมัครและรายงานตัว รด. ปี 2559 รอบที่ 1 เดือน พ.ค.59

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรับสมัครและรายงานตัว รด. ปี 2559 รอบที่ 1 เดือน พ.ค.59
รายละเอียด ประกาศรับสมัครและรายงานตัว รด. ปี 2559 รอบที่ 1 เดือน พ.ค.59
URL http://www.tdd.mi.th/
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:17
เอกสารแนบ    apply_for_army_reserve_student   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 พ.ค. 59
รูปภาพแนบ