โครงการหอพักเทา-ทอง กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการหอพักเทา-ทอง กำหนดการปิดหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และการเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด โครงการหอพักเทา-ทอง (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง , หอพักเทา-ทอง๒ , หอพักเทา-ทอง๓ และหอพักเทา-ทอง๔)
มีกำหนดการปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และกำหนดการเปิด-ปิดหอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:30
เอกสารแนบ    1462955171_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 11 พ.ค. 59
รูปภาพแนบ