ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา - ทอง 4

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา - ทอง 4
รายละเอียด ประกาศราคากลาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา - ทอง 4
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:04
เอกสารแนบ    จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอพักเทา - ทอง 4   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ก.พ. 59
รูปภาพแนบ