ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสมัครงานกับโครงการ "จัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสมัครงานกับโครงการ "จัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558"
รายละเอียด ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมสมัครงานกับโครงการ "จัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558"
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:01
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ