ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 09:47
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ