เปิดจอง และชำระเงินห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  เปิดจอง และชำระเงินห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด ประเภทห้องพัก ที่เปิดรับให้บุคคลภายนอกเข้าพัก ดังนี้
1. ห้องพัดลม ราคาเหมาจ่าย 3,200 บาท/ห้อง/พัก 8 คืน
(เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 59 หลังเวลา 12.00 น. และออกจากหอพักวันที่ 26 เม.ย. 59 ก่อนเวลา 17:00 น.)
- ห้องพักรวมชายหญิง
- ห้องพักเฉพาะผู้หญิง

2. ห้องปรับอากาศ ราคาเหมาจ่าย 6,400 บาท/ห้อง/พัก 8 คืน
(เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 59 หลังเวลา 12.00 น. และออกจากหอพักวันที่ 26 เม.ย. 59 ก่อนเวลา 17:00 น.)
- ห้องพักเฉพาะผู้หญิง

**อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 15:48
เอกสารแนบ    1453366088_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ม.ค. 59
รูปภาพแนบ