หนังสือศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 เรื่อง การฝึกภาคสนาม นศท.ปี 4-5 ทบ./ทร. และการฝึกกระโดดร่มพาราเซล

ชื่อประชาสัมพันธ์  หนังสือศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 เรื่อง การฝึกภาคสนาม นศท.ปี 4-5 ทบ./ทร. และการฝึกกระโดดร่มพาราเซล
รายละเอียด หนังสือศูนย์การฝึก นศท.มทบ.14 เรื่อง การฝึกภาคสนาม นศท.ปี 4-5 ทบ./ทร. และการฝึกกระโดดร่มพาราเซล (จำนวน 4 หน้า)
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 13:40
เอกสารแนบ    official_letter_14th_military_circle   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ธ.ค. 58
รูปภาพแนบ