การกำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  การกำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔
รายละเอียด กำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08:13
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ