กำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด กำหนดการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ลานด้านหน้าอาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08:09
เอกสารแนบ    programme   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 ธ.ค. 58
รูปภาพแนบ