ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ : จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:07
เอกสารแนบ    1447920508_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 พ.ย. 58
รูปภาพแนบ