ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทาทอง ๔

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทาทอง ๔
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ : งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หอพักเทาทอง ๔
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:59
เอกสารแนบ    1447920239_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 19 พ.ย. 58
รูปภาพแนบ