ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี ๒๕๕๙

ชื่อประชาสัมพันธ์  ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี ๒๕๕๙
รายละเอียด รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2559 (เพื่อไปศึกษาในปี 2559) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถ ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:23
เอกสารแนบ    ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี ๒๕๕๙   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 พ.ย. 58
รูปภาพแนบ