กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 50ปีเทาทอง , หอพักเทาทอง 2 , หอพักเทาทอง 3 และหอพักเทาทอง 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 50ปีเทาทอง , หอพักเทาทอง 2 , หอพักเทาทอง 3 และหอพักเทาทอง 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. หอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง วันที่ ๑๖ , ๑๗ พ.ย. ๕๘
๒. หอพักเทา-ทอง ๒ วันที่ ๑๘ , ๑๙ พ.ย. ๕๘
๓. หอพักเทา-ทอง ๓ วันที่ ๒๓ , ๒๔ พ.ย. ๕๘
๔. หอพักเทา-ทอง ๔ วันที่ ๒๕ , ๒๖ พ.ย. ๕๘

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าหอพัก ทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/login พร้อมนำเงินสดไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เท่านั้น ภายในวันที่กำหนด
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13:21
เอกสารแนบ    1446099728_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 ต.ค. 58
รูปภาพแนบ