โครงการกระทิงแดง U Project ปี3

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการกระทิงแดง U Project ปี3
รายละเอียด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เล็งเห็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมไทย และต้องการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้นำความรู้ ความสามารถ มาทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและความยั่งยืนของสังคมต่อไป
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 15:55
เอกสารแนบ    รายละเอียดโครงการกระทิงแดง ยู โปรเจค ปี3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ต.ค. 58
   แนะนำโครงการกระทิงแดง U Project ปี3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ต.ค. 58
   ใบสมัคร โครงการกระทิงแดง U Project ปี3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 ต.ค. 58
รูปภาพแนบ