รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องม.บูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เพิ่มเติม เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องม.บูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เพิ่มเติม เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียด รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องม.บูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เพิ่มเติม เข้าลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
*** โปรดตรวจสอบรอบ วันและเวลา และนำบัตรันิสิตมาด้วยนะคะ ****
URL
ผู้ประกาศ นางสาววิมลพรรณ จันทศร     วันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 15:31
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้รายใหม่ และต่อเนื่องม.บูรพา ชั้นปีที่ ๒-๖ เพิ่มเติม ลงชื่อยืนยันค่าเล่าเรียน   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 26 ก.ย. 58
รูปภาพแนบ