ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม "โครงการให้ความรู้ความเข้าใจบริจาคโลหิต"

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม "โครงการให้ความรู้ความเข้าใจบริจาคโลหิต"
รายละเอียด ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าร่วม "โครงการให้ความรู้ความเข้าใจบริจาคโลหิต"
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องสัมมนากองกิจการนิสิต (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

***** รับฟังการบรรยาย เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 60 คน)
(รับอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ณ จุดลงทะเบียน และรับอาหารกลางวัน ฟรี!!! สำหรับ 60 ท่านแรก)

***** รับบริจาคโลหิต เวลา 12.00 - 15.00 น. (จำนวน 250 คน)

สำหรับของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับของที่ระลึกเป็นแบรนด์ซุบไก่สกัดนะคะ
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13:46
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ