ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาด

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาด
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาด หอพักเทา-ทอง 3
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 14:46
เอกสารแนบ    1439452120_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ส.ค. 58
รูปภาพแนบ