ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดปลวก

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดปลวก
รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมากำจัดปลวก หอพัก 50 ปีเทาทอง หอพักเทา-ทอง 2 หอพักเทา-ทอง 3 และหอพักเทา-ทอง 4
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 14:44
เอกสารแนบ    1439451915_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 13 ส.ค. 58
รูปภาพแนบ