ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)
รายละเอียด ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) การกรอกข้อมูลจะต้องกรอกทั้ง 2 รายการได้แก่ ข้อมูลสมัครเรียนวิชาทหาร และ บันทึกประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ให้ครบถ้วนทั้ง 2 รายการ จึงจะสั่งปริ๊นท์งานออกมาได้อย่างถูกต้อง
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 18:31
เอกสารแนบ    page two   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 ส.ค. 58
   page one   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 10 ส.ค. 58
รูปภาพแนบ