ประกาศจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4
รายละเอียด ประกาศจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:02
เอกสารแนบ    1437728558_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.ค. 58
รูปภาพแนบ