ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อประชาสัมพันธ์  ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียด ราคากลางงานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
หอพักเทาทอง 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:59
เอกสารแนบ    1437728418_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.ค. 58
รูปภาพแนบ