การย้ายทะเบียนบ้านเข้ามายังบ้านเลขที่ ๑๖๙ ม.บูรพา (ลงประกาศเมื่อวันที่ 22ก.ค.58)

ชื่อประชาสัมพันธ์  การย้ายทะเบียนบ้านเข้ามายังบ้านเลขที่ ๑๖๙ ม.บูรพา (ลงประกาศเมื่อวันที่ 22ก.ค.58)
รายละเอียด การย้ายทะเบียนบ้านเข้ามายังบ้านเลขที่ ๑๖๙ ม.บูรพา สำหรับนิสิตใหม่ ปี ๑ รหัส ๕๘
URL
ผู้ประกาศ หน่วยทะเบียนราษฎร     วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:59
เอกสารแนบ    home_census   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 ก.ค. 58
รูปภาพแนบ