กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ลงประกาศวันที่ ๓ มิ.ย.๕๘)

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ลงประกาศวันที่ ๓ มิ.ย.๕๘)
รายละเอียด กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ต่อชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้นิสิตอ่านกำหนดการและขั้นตอนดังแนบนี้แล้วปฏิบัติตาม สำหรับผู้ที่สนำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ มาแล้ว และประสงค์จะรายงานตัวฝึกต่อชั้นปีที่ ๓ ให้ยื่นเรื่องขอรอรับสิทธิภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และยังไม่สามารถฝึก รด.ในปีนี้ )ปี ๒๕๕๘) ได้ เนื่องจากพ้นกำหนดการรับสมัครฯในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ มาแล้ว ดังนั้นจึงต้องยื่นเรื่องขอรอรับสิทธิเพื่อให้ตนเองมีสิทธิฝึก รด.ในปีถัดไปได้ (หมายถึงปี ๒๕๕๙)
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 12:15
เอกสารแนบ    1433308575_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 3 มิ.ย. 58
รูปภาพแนบ