การตัดผมทรงผมที่ถูกต้องของนักศึกษาวิชาทหาร

ชื่อประชาสัมพันธ์  การตัดผมทรงผมที่ถูกต้องของนักศึกษาวิชาทหาร
รายละเอียด การตัดผมทรงผมที่ถูกต้องของนักศึกษาวิชาทหารที่กำหนดต้องไปรายงานตัวในวันที่ 30 พ.ค.58 ณ ศูนย์การฝึก นศท. มทบ.14
URL
ผู้ประกาศ ผกท.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:25
เอกสารแนบ    haircut   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 พ.ค. 58
รูปภาพแนบ