ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่หอพักเทา-ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่หอพักเทา-ทอง ๓
รายละเอียด ๑. เช่าพื้นที่บริเวณหน้าเทา-ทอง ๓ จำนวน ๑ หน่วย พิจารณาให้นายธวัชชัย วิทยศักดิ์พันธุ์ เป็นผู้ชนะการคัดเลือก เช่าพื้นที่บริเวณหน้าหอพักเทา-ทอง ๓

๒. เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องน้ำดื่มหยอดเหรียญเทา-ทอง ๓ พิจารณาให้นางสาวเสริมสุข แซ่ตั้ง เป็นผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเทา-ทอง ๓
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:40
เอกสารแนบ    1432716168_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 27 พ.ค. 58
รูปภาพแนบ