ตัวอย่างที่ถูกต้องในการกรอกข้อมูลแบบรายงานตัวและประวัตินักศึกษาวิชาทหาร (รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2558)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตัวอย่างที่ถูกต้องในการกรอกข้อมูลแบบรายงานตัวและประวัตินักศึกษาวิชาทหาร (รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2558)
รายละเอียด ตัวอย่างที่ถูกต้องในการกรอกข้อมูลแบบรายงานตัวและประวัตินักศึกษาวิชาทหาร (รอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2558)
สำหรับผู้ที่จะรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารต่อชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
URL
ผู้ประกาศ ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์     วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 17:50
เอกสารแนบ    นศท.ชาย   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 พ.ค. 58
   นศท.หญิง   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 21 พ.ค. 58
รูปภาพแนบ