รับสมัครอยู่หอพัก ภาคต้น/58 และ ภาคฤดูร้อน/57 (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครอยู่หอพัก ภาคต้น/58 และ ภาคฤดูร้อน/57 (หอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง หอพักเทา-ทอง ๒ หอพักเทา-ทอง ๓ และหอพักเทา-ทอง ๔)
รายละเอียด ** กำหนดการจองหอพัก และชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑. หอพักเทา-ทอง ๓ วันที่ ๓๐ เม.ย. , ๑ พ.ค. ๕๘
๒. หอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง วันที่ ๖ พ.ค. ๕๘
๓. หอพักเทา-ทอง ๒ วันที่ ๗ พ.ค. ๕๘
๔. หอพักเทา-ทอง ๔ วันที่ ๘ พ.ค. ๕๘

** กำหนดการจองหอพัก และชำระเงินค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑. หอพักเทา-ทอง ๓ วันที่ ๑๑ , ๑๒ พ.ค. ๕๘
๒. หอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง วันที่ ๑๑ , ๑๒ พ.ค. ๕๘
๓. หอพักเทา-ทอง ๒ วันที่ ๑๑ , ๑๒ พ.ค. ๕๘

นิสิตจองหอพัก และพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
ค่าหอพัก ทางระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่ http://affairs.buu.ac.th
พร้อมนำเงินสดไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา เท่านั้น
ภายในวันที่กำหนด
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13:53
เอกสารแนบ    1429685812_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 22 เม.ย. 58
รูปภาพแนบ