รายชื่อผู้ที่จองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูลวันที่ 23 ก.พ. 58)

ชื่อประชาสัมพันธ์  รายชื่อผู้ที่จองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 (ข้อมูลวันที่ 23 ก.พ. 58)
รายละเอียด ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่จองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
บันทึกข้อมูลการจอง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (เวลา 16.00 น.)
ท่านใดที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1542
เวลา 08.30 - 16.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:41
เอกสารแนบ    1424769163_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 24 ก.พ. 58
รูปภาพแนบ