วันที่ 1-10 ก.พ. 58 เปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อประชาสัมพันธ์  วันที่ 1-10 ก.พ. 58 เปิดจองห้องพัก งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียด เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าพักอาศัย ภายในหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที่ 12 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556


ห้องพัดลม ราคา 3,200 บาท/ห้อง พักได้ไม่เกิน 4 คน
- หอพัก 50 ปีเทา-ทอง รับเข้าพักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
- หอพักเทา-ทอง 2 รับเข้าพักได้เฉพาะผู้หญิง
- หอพักเทา-ทอง 3 รับเข้าพักได้เฉพาะผู้หญิง

ห้องปรับอากาศ ราคา 6,400 บาท/ห้อง พักได้ไม่เกิน 4 คน
- หอพักเทา-ทอง 3 รับเข้าพักได้เฉพาะผู้หญิง
- หอพักเทา-ทอง 4 รับเข้าพักได้เฉพาะผู้หญิง

อุปกรณ์ในห้องพัก : โต๊ะ , ตู้ , เตียง , เก้าอี้ , หมอน ,
ปลอกหมอน , ผ้าปูที่นอน , ผ้าห่ม(เฉพาะห้องปรับอากาศ)

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09:45
เอกสารแนบ    1421722419_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 ม.ค. 58
รูปภาพแนบ