ประชาสัมพันธ์ " โครงการ Youth Ag-Summit "

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ " โครงการ Youth Ag-Summit "
รายละเอียด ประชาสัมพันธ์ " โครงการ Youth Ag-Summit "
ด้วยโครงการ Youth Ag-Summit ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ในการคัดเลือกเยาวชน 2 คน เป็นตัวแทนจาประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดยุวชนเกษตรที่ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ด้วยการส่งเรียงความในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารและผลกระทบที่มีต่อประชากรโลก
โครงการ Youth Ag-Summit เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ไบเออร์ ครอปซายน์ ประเทศเยอรมนี และเครือข่ายเกษตรกรในอนาคต ประเทศออสเตรเลีย ( Future Farmers Network Australia - FN ) มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนประมาณ 100 คนจากทั่วโลก มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำด้านการเกษตร รวมถึงการพูดคุยปัญหาที่จะต้องเผชิญจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและจะผลิตอาหารให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรโลกได้อย่างไร
URL https://www.youthagsummit.com/
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 10:04
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ