นิสิตผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ จาก กยศ. ( หน่วยตรวจสอบภายใน )

ชื่อประชาสัมพันธ์  นิสิตผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ จาก กยศ. ( หน่วยตรวจสอบภายใน )
รายละเอียด นิสิตผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ. ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ จาก กยศ. ( หน่วยตรวจสอบภายใน ) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ. ห้อง 212 ชั้น 2 กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:51
เอกสารแนบ    รายชื่อต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ จาก กยศ. ( หน่วยตรวจสอบภายใน )   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 25 พ.ย. 57
รูปภาพแนบ