ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ออกแบบสื่อ Infographic

ชื่อประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ออกแบบสื่อ Infographic
รายละเอียด บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ออกแบบสื่อ Infographic เข้าร่มประกวด ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน"
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:30
เอกสารแนบ    ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ออกแบบสื่อ Intographic   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 พ.ย. 57
รูปภาพแนบ