ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒๑๘ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
URL
ผู้ประกาศ มณฑา อนุรัตน์ศร     วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10:27
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนบุญรอด   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ต.ค. 57
รูปภาพแนบ