กำหนดการจัดงาน “วันธำรง บัวศรี” วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการจัดงาน “วันธำรง บัวศรี” วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด กำหนดการจัดงาน “วันธำรง บัวศรี”
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องสัมมนา 211 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุดาพิม สาระกุล     วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 15:38
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ