ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ของหอพักเทา-ทอง ๓

ชื่อประชาสัมพันธ์  ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ของหอพักเทา-ทอง ๓
รายละเอียด ด้วยโครงการหอพักเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่
ของหอพักเทา-ทอง ๓ จำนวน ๓ หน่วย มีขนาดพื้นที่หน่วยละ ๒๔ ตารางเมตร เพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลาเช่า ๒ ปี โดยให้ดำเนินกิจการดังต่อไปนี้
๑. ร้านหน่วยที่ ๒ เพื่อดำเนินการซักอบรีดเสื้อผ้า
๒. ร้านหน่วยที่ ๓ และร้านหน่วยที่ ๔ ให้เสนอประเภทกิจการที่ต้องการดำเนินการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๕ ในวันและเวลาทำการ
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 15:48
เอกสารแนบ    1408265321_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 17 ส.ค. 57
รูปภาพแนบ