โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) “รักใคร ให้ใส่หมวก”

ชื่อประชาสัมพันธ์  โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) “รักใคร ให้ใส่หมวก”
รายละเอียด โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) “รักใคร ให้ใส่หมวก” เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย
URL
ผู้ประกาศ นายแมน แสงอุทัย     วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:58
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ