ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชื่อประชาสัมพันธ์  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมธำรง บัวศรี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ห้องประชุมคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

ตารางปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ติดต่อประสานงาน คุณมณฑา อนุรัตน์ศร
โทร ๐๓๘-๑๐๒๕๔๒
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:39
เอกสารแนบ    ตารางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.ค. 57
   กำหนดการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 28 ก.ค. 57
รูปภาพแนบ