กำหนดการปิดหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชื่อประชาสัมพันธ์  กำหนดการปิดหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด กำหนดการปิดหอพัก ๕๐ ปีเทา - ทอง ภาคฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น.
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:50
เอกสารแนบ    1404881292_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 57
รูปภาพแนบ