การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชื่อประชาสัมพันธ์  การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ๕๐ ปีเทา-ทอง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด การรับเงินคงเหลือค่าบริการหอพัก ภาคฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ติดต่อรับและกรอกข้อมูลในหนังสือแสดงความยินยอมการโอนเงินค่าบริการหอพัก
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ก.ค. - ๓ ส.ค. ๕๗ เวลา ๐๘:๓๐-๑๖:๓๐ น.(วันทำงานปกติ)
ณ สำนักงานหอพัก ๕๐ปีเทา-ทอง โทร ๐๓๘ ๑๐๒๒๒๒ ต่อ ๑๕๔๒
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:46
เอกสารแนบ    1404881087_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 9 ก.ค. 57
รูปภาพแนบ