ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗)

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗)
รายละเอียด ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗) สำหรับนิสิตที่ขึ้นต้นด้วยรหัส ๕๗ ถึงขึ้นต้นด้วยรหัส ๖๖ ที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๖
URL
ผู้ประกาศ สิริพร ธิติโชติรส     วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09:24
เอกสารแนบ    ประกาศ การสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗)   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 5 มิ.ย. 67
รูปภาพแนบ