ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 1-4

ชื่อประชาสัมพันธ์  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 1-4
รายละเอียด ประกาศสำนักงานหอพักนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินคงเหลือค่าไฟฟ้า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
ที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพาจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนิสิต ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
URL
ผู้ประกาศ นางสาวเนตรนภา ชำปฏิ     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:16
เอกสารแนบ    รายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 4   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 พ.ค. 67
   รายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 3   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 พ.ค. 67
   รายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 พ.ค. 67
   รายชื่อนิสิตที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องและยื่นเอกสารประกอบการขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้า ครั้งที่ 2   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 พ.ค. 67
รูปภาพแนบ