ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ ๒ และ ๓ จำนวน ๑ งาน

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ ๒ และ ๓ จำนวน ๑ งาน
รายละเอียด ประกาศสาระสำคัญของสัญญา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำ หอพักเทา-ทอง ๑ ๒ และ ๓ จำนวน ๑ งาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08:43
เอกสารแนบ    1714355071_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 29 เม.ย. 67
รูปภาพแนบ