ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองกิจการนิสิต ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ในประกาศแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1532
URL
ผู้ประกาศ นางสาวสุชีรา รัตนรมย์     วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 17:40
เอกสารแนบ    ใบสมัคร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 มี.ค. 67
   ประกาศรับสมัคร   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 มี.ค. 67
รูปภาพแนบ