ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกระเบื้องปูพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๗๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกระเบื้องปูพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๗๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุกระเบื้องปูพื้น ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม. จำนวน ๗๕๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ร้าน ไถ่เส็ง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
URL
ผู้ประกาศ รัตยา ช่อมาลา     วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 11:12
เอกสารแนบ    1710216766_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 12 มี.ค. 67
รูปภาพแนบ