รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก 50 ปีเทา - ทอง ภาคฤดูร้อน (พ.ค.-ส.ค.57) ปีการศึกษา 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก 50 ปีเทา - ทอง ภาคฤดูร้อน (พ.ค.-ส.ค.57) ปีการศึกษา 2557
รายละเอียด กำหนดการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักและการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก 50 ปีเทา - ทอง
ภาคฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557) ปีการศึกษา 2557
URL
ผู้ประกาศ นายวัชระ เกตุจีน     วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:45
เอกสารแนบ    1400571908_1   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 20 พ.ค. 57
รูปภาพแนบ