ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565
รายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565
URL
ผู้ประกาศ เสาวนีย์ คำละออ     วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09:22
เอกสารแนบ    ประกาศเปิด-ปิดหอพัก ภาคฤดูร้อน 2565   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 14 มี.ค. 66
รูปภาพแนบ