การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2557
รายละเอียด การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2557
URL www.tpa.or.th
ผู้ประกาศ แมน แสงอุทัย     วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:14
เอกสารแนบ    การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2557   » วันที่อัพโหลดเอกสาร:: 1 พ.ค. 57
รูปภาพแนบ