รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อประชาสัมพันธ์  รับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียด เปิดรับรับนิสิตทุกชั้นปี เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทร. 038 - 746043 ต่อ 1519 , 1541 , 1542 , 1523 , 1536
URL
ผู้ประกาศ วัชระ เกตุจีน     วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 16:22
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ