ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ชื่อประชาสัมพันธ์  ประมวลภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียด นิสิตประกอบด้วยผู้นำนิสิตจากองค์การนิสิต สภานิสิตและสโมสรนิสิต ร่วมกันดำเนินกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายจัดแถวรับ-ส่งเสด็จ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างขยันขันแข็ง
URL
ผู้ประกาศ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต     วันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09:28
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ